E-Mail
Sitemap
Social Media
Home > About XISU > Leadership

Leadership

Party  Committee Secretary of CPC at XISU: Deng Zhihui President: Wang Junzhe
Deputy Party Committee Secretary of CPC at XISU: Wang Junzhe (concurrent post) Vice Presidents: Wang Feng
Wang Tianping Zhao Guohua
Dang Zhengsheng
Secretary of Commission for Discipline Inspection of CPC at XISU: Wang Qiang Jiang Yajun
Li Xueru
Chief Accountant: Li Ruiping
Committee Members of CPC at XISU: Deng Zhihui Wang Junzhe Wang Tianping Wang Qiang Wang Feng
Zhao Guohua Dang Zhengsheng Li Xueru Li Ruiping Li Hui
Guo Wujun